Community Based Approach to Local Development
Thursday, 06 December 2007

Висновки та пропозиції вступної конференції Проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

ПРОЕКТ

Вступна конференція проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" (далі - проект) надала можливість представити концепцію проекту та обговорити ключові аспекти його впровадження за участі національних та місцевих партнерів, міжнародної донорської спільноти. Цей захід започаткував довгострокову співпрацю в рамках проекту між центральними та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування і самоврядними організаціями громад. Конференція підготувала солідну основу для подальшого розгортання заходів проекту на місцевому рівні.

Проект фінансується Європейською Комісією в рамках Програми дій Tacis на 2006 рік (обсяг фінансування: 12 млн. євро). Програма розвитку ООН співфінансує (обсяг фінансування: 1,33 млн. євро) та впроваджує зазначений проект.  

Учасники конференції – представники центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – підтвердили свою зацікавленість щодо участі у даному проекті та відзначили його відповідність основним пріоритетам соціально-економічного розвитку України.

Учасники конференції заслухали на пленарному засіданні виступи представників Уряду України, центральних органів виконавчої влади, Європейської Комісії та Програми розвитку ООН. Отримали можливість ознайомитися із концепцією та методологією впровадження проекту, стратегією Європейської Комісії щодо підтримки регіонального та місцевого розвитку в Україні, досвідом окремих областей України в реалізації проектів у сфері розвитку місцевої демократії та громадських ініціатив.    

Учасники конференції обговорили впродовж робочих нарад окремі аспекти впровадження проекту на місцевому рівні, зокрема, план заходів щодо розгортання проекту у регіонах; формат угод про партнерство з місцевими органами виконавчої влади у рамках проекту; методологію проекту та механізми його координації на обласному та районному рівнях.

Визнаючи, що проект узагальнює найкращий досвід, набутий у рамках виконання програм Європейського Союзу і ПРООН та пропонує комплексну стратегію, котра, через самоорганізацію та розвиток самосвідомості громад, здатна покращити якість життя громадян і сприяти зміцненню місцевої демократії;

Підтверджуючи, що проект відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку України, зокрема, положенням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2015 року, Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства України на період 2007-2011 рр., Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, іншим державним та регіональним цільовим програмам;

Визнаючи, що проект сприятиме виконанню Плану дій Україна-ЄС щодо забезпечення розвитку громадянського суспільства, запровадження ефективних механізмів зменшення бідності та збільшення зайнятості, посилення соціальної інтеграції, зменшення розриву між рівнями розвитку регіонів та покращення можливостей для місцевого розвитку;  

Усвідомлюючи необхідність формування в Україні децентралізованої моделі організації влади, наближення її до європейських стандартів та визнаючи потенціал проекту щодо можливості продемонструвати у національному масштабі дієвість та ефективність децентралізованої моделі територіального управління, яка базується на принципах залучення громади до планування, визначення пріоритетів розвитку та вимог щодо якості послуг з боку держави та органів місцевого самоврядування;

Усвідомлюючи необхідність належної координації впровадження проекту на центральному та місцевому рівнях, а також забезпечення його відповідності з національними пріоритетами у відповідних сферах державного управління;
Учасники конференції розробили наступні пропозиції для подальшого розгляду Кабінетом Міністрів України, іншими зацікавленими органами державної влади та місцевого самоврядування:

 1. Сформувати координаційну раду проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у складі представників Уряду України, профільних міністерств та інших зацікавлених органів виконавчої влади України.Координаційна рада проекту діятиме у рамках відповідного положення, яке визначатиме її склад, форми роботи та обсяг повноважень. До відання координаційної ради буде віднесено надання рекомендацій щодо стратегій та плану реалізації проекту, координація та моніторинг виконання проекту відповідно до робочого плану проекту та основних пріоритетів соціально-економічного розвитку України.
 2. Розглянути можливість включення до проекту державного бюджету України на 2009 та наступні роки коштів, необхідних для фінансування ініціатив громад в рамках проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".  
 3. Рекомендувати профільним міністерствам та інших зацікавленим центральним органам виконавчої влади створити відповідні робочі групи щодо впровадження проекту, до компетенції яких належатиме підготовка пропозиції на засідання координаційної ради проекту, координація та моніторинг впровадження проекту в сфері повноважень відповідного міністерства чи центрального органу виконавчої влади.
 4. Рекомендувати профільним міністерствам та інших зацікавленим центральним та місцевим органам виконавчої влади проаналізувати наявні джерела державного фінансування п’яти пріоритетів, визначених проектом та підготувати пропозиції щодо можливих форм співфінансування громадських ініціатив в рамках даного проекту.    
 5. Рекомендувати обласним державним адміністраціям та обласним радам створити та забезпечити функціонування спільних обласних координаційних рад проекту у складі представників відповідних підрозділів. До компетенцій обласних координаційних рад належатиме надання рекомендацій щодо провадження проекту в регіоні, координація та моніторинг його впровадження, визначення джерел та механізмів співфінансування у рамках проекту, надання організаційно-методологічної та експертної підтримки щодо впровадження проекту у регіоні.
 6. Рекомендувати обласним державним адміністраціям та обласним радам надати підтримку з наступних питань впровадження проекту на місцевому рівні:        
 • формування обласних підрозділів з впровадження проекту (включаючи надання приміщення та призначення відповідних координаторів у структурі апарату)
 • сприяння роботі обласної координаційного ради проекту
 • визначення контактних осіб у структурі апарату для поточної взаємодії з обласними підрозділами з впровадження проекту
 • процесу вибору цільових районів для реалізації проекту
 • надання пропозицій щодо можливих джерел та механізмів залучення бюджетних коштів у процесі реалізації проекту
 1. Рекомендувати районним державним адміністраціям та районним радам надати підтримку щодо наступних питань впровадження проекту на місцевому рівні:        
 • призначення координаторів проекту у структурі апарату для поточного співробітництва з обласними підрозділами з впровадження проекту
 • процесу вибору громад-учасниць проекту
 • створенню та функціонуванню форумів місцевого розвитку
 • організаційно-технічної та експертної підтримки у процесі розробки проектів ініціатив громад-учасниць проекту
 • ефективного впровадження ініціатив громад-учасниць проекту шляхом участі у відборі підрядників, надання дозволів та погоджень тощо
 • забезпечення подальшого функціонування об’єктів у рамках впровадження ініціатив громад-учасниць. Учасники конференції висловлюють щиру подяку Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству з питань житлово-комунального господарства України, Представництву Європейської Комісії в Україні та Програмі розвитку ООН в Україні за організацію і технічне забезпечення конференції.