Community Based Approach to Local Development
Wednesday, 02 June 2010

Оголошено результати незалежного моніторингу діяльності Проекту СВА

Протягом другого кварталу 2010 року діяльність Проекту СВА оцінювали дві незалежні моніторингові місії.

Місія ЄС з моніторингу: Моніторинг діяльності Проекту був проведений Представництвом ЄС протягом 1-8 квітня 2010 року. Експерт переглянула докуменцію Проекту та відвідала регіони. За результатами оцінки, важливість Проекту, якість моделі, та можливі перспективи були оцінені на «відмінно», в той час як ефективність впровадження, ефективність та потенціал сталості отримали оцінку «добре».

Нижче наведені ключові висновки місії:

  • Якість впровадження: Завдяки гнучкому підходу Проект подолав відставання на початку діяльності та наслідки фінансової кризи; є успішним у досягненні поставлених цілей. Передача завершених об’єктів на баланс власника, встановлення механізму сталості та якісні аспекти мають стати центральними в майбутньому
  • Інституційна ефективність: Ресурсні центри громад відіграють важливу роль в мобілізації як місцевих громад так і місцевої влади, в реалізації важливих елементів сталого місцевого розвитку (зокрема спільного прийняття рішень, планування «знизу вгору», відновлення комунальної інфраструктури). Однак, ресурсним центрам та органам влади не вистачає потужностей, а отже, мають бути проведені тренінги для їх розбудови.
  • Можливі перспективи: Проект продемонстрував здатність створювати сприятливе середовищє для довгострокового соціально-економічного розвитку на місцевому рівні по всій Україні. Місцеві громади та місцеві органи влади підтримують Проект у всіх областях. Серед позитивних наслідків впровадження Проекту є включення механізму партнерських відносин як елементу політики місцевого самоврядування та усвідомлення можливостей для громад.
  • Потенціал сталості: Заснування інституційної структури на місцевому рівні заснованої на відчутті власності, що виходить з результатів проекту; підтримка мікропроекту, що базується на механізмі співфінансування від громади та загальних ресурсів; ідея регіонального розвитку та проведення тренінгів для членів громади,а також представників місцевої/регіональної влади є сильним потенціалом для стабільного розвитку на місцевому рівні Однак, ОГ потребують додаткових тренінгів з фінансових процедур та розвитку навичок фандрейзінгу.
Місія ПРООН з оцінки: У травні Проект МРГ було оцінено в рамках Світового тематичного огляду процесів децентралізації за сприяння ПРООН. До складу місії входила пані Катерина Ловері (консультант з моніторингу та оцінки) та пан Нагель Урс (радник з питань оцінки). Експерти переглянули документацію Проекту, відвідали громади, проінтерв’ювали партнерів. Основні висновки полягають в наступному:
  • Ефективність Проекту: Серед успіхів Проекту були названі прозорість процедур, контроль за якістю, залученість громад та сильна тренінгова підготовка. В той же час негнучкість щодо внесення змін до затверджених мікро-проектів, затримка у фінансуванні та наявність максимального розміру гранту були відмічені як недоліки Проекту.
  • Ефективність залучення мешканців: Основними позитивними факторами тут були відмічені підвищення рівня довіри та кооперації між мешканцями громад. Таке підвищення стало можливим завдяки тому, що організації громад несуть відповідальність за реалізацію своїх мікро-проектів. Місія відмітила також потенціал для збільшення можливостей ПРООН щодо поширення досвіду Проекту МРГ по всій території України
  • Ефективність надання послуг: Проект продемонстрував зміни у наданні послуг в плані зменшення їх вартості.

Питання сталості: Методи, що застосовуються місцевою владою для впровадження методології Проекту МРГ та його планів як щодо встановлення дієвого механізму підтримки уже завершених мікропроектів, так і проведення тренінгів для представників місцевої та обласної влади, представляють собою великі можливості для стійкого розвитку зусиль на місцевому рівні. Певні труднощі створюють високий ступінь ротації посадовців.