Community Based Approach to Local Development
Tuesday, 19 April 2011

Про підсумки діяльності першої фази Проекту - у Євробюлетені

Євробюлетень опублікував підсумки діяльності Проекту ЄС та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".

"Проект CBA — це не філантро­пічна програма, це політично орі­єнтований Проект — зокрема, у сенсі поняття «політика» як мистецтво управління. Він спря­мований на розвиток демократії на місцевому рівні, де люди не­рідко не згадують, що демокра­тія — це реальна участь людей у прийнятті та реалізації рішень в інтересах громад." - зауважив Хосе Роман Леон Лора, керівник відділу економічного співробітництва,регіонального та соціального розвитку Представництва ЄС в Україні. 

Головний акцент другого етапу Проекту (2011–2014рр.), наголосив пан Леон Лора, — енергозбе­реження.  "Якщо у минулі три роки ми фокусувалися на соціальній сфері, то віднині активно працю­ватимемо з технологія­ми — 40­50% проектів будуть мати на меті збе­реження енергоресур­сів у сільських регіонах. Адже в Україні розтрата енергії через недоско­нале управління енерго­користуванням — гло­бальна проблема, і ми хочемо зробити свій внесок у її розв’язання. Енергоефективність не завжди залежить від великих інвести­цій; частіше це питання розумного й ощадливого використання енергії, те­пла. Розрахунки свідчать, що близько 50% енергії можна зберегти, правиль­но експлуатуючи будівлі й створивши відповідні умови у приміщеннях."

Провний текст статті про підсумки роботи Проекту у Євробюлетені за березень 2011, за адресою http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eurobulletin/eb_2011_3_uk.pdf