Місцевий розвиток орієнтований на громаду

Про Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

 

Відео про проект

Спільний Проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" було започатковано у вересні 2007 року. Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Фінансова підтримка проекту Європейським Союзом зробила можливим поширення значного позитивного досвіду Програми розвитку ООН у впровадженні проектів, орієнтованих на соціальну мобілізацію громад.

Де ми працюємо
Проект діятиме у всіх областях України та Автономній республіці Крим. До кінця 2008 року планується завершити укладання партнерства з регіонами.

Наша мета
Створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх областях України та Автономній Республіці Крим.

Як ми працюємо
Проект підтримуватиме ініціативи місцевих громад з покращення умов проживання та базової соціальної інфраструктури, наприклад відновлення фельдшерсько-акушерських пунктів, покращення управління водопостачанням, захисту навколишнього середовища, ефективності використання енергоресурсів та послуг місцевого транспорту.

Громадам буде надано допомогу у самоорганізації, розбудові їх потенціалу та впровадженні невеликих за обсягом громадських ініціатив (міні-проектів) у наступних пріоритетних сферах:
  • охорона здоров'я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів);
  • навколишнє природне середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо);
  • енергозбереження (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії тощо);
  • водопостачання;
  • місцевий транспорт (подолання ізольованості у сільській місцевості).

Проект працюватиме в селах, селищах та малих містах з населенням до 10 тис. чол. Поряд із допомогою у розвитку та самоорганізації громад-учасниць, проект запропонує грантову підтримку, яка стане стартовим капіталом для реалізацію їхніх ініціатив (до 7 300 євро та не більше 50% від кошторису ініціативи).

Інша половина бюджету ініціатив громад має фінансуватися за рахунок внеску мешканців громади (не менше 5%), приватного сектору та коштів державного та місцевих бюджетів. Таким чином, буде налагоджено механізми спів-фінансування між громадою, центральною та місцевою владою, донорською спільною та приватним сектором.

Відбір 200 пілотних районів (вісім у кожній області) та громад-учасниць проекту (в середньому 5 у кожному цільовому районі, усього 1000) відбуватиметься у співпраці з обласними та районними державними адміністраціями та радами на основі чітких критеріїв, таких як соціально-економічний стан, рівень зацікавленості та підтримки щодо впровадження проекту, зобов’язання щодо подальшого спів-фінансування ініціатив громад-учасниць проекту.

За допомогою соціальної мобілізації обрані громади об’єднуються в організації громад на засадах раціонального врядування. Потенціал ОГ (організацій громад) будується таким чином, щоб вони мали змогу приймати спільні рішення разом з місцевою владою, мобілізувати ресурси, впроваджувати пріоритетні проекти та постійно отримувати результат. Потенціал інших партнерів приватного та державного секторів також зміцнюється завдяки методу спільних зусиль. Для досягнення цієї мети використовуються різні методики навчання.

Прийнятий метод тісної співпраці покликаний об'єднати громади, місцеву / регіональну владу, приватний сектор та громадські організації, щоб усі мали змогу постійно спілкуватися та демонструвати напрям розвитку, корегувати плани громад та приймати рішення щодо вирішення місцевих проблем в межах співпраці прватно-державного сектору.

Проект надає невеликі гранти для впровапдження мікропроектів громад на основі принципу самодопомоги та в рамках співпраці приватно-державного сектору, де кожен партнер має внести свою частку для розвитку. Встановлено механізм фінансування, який передбачає частку членів громад (не менше 5%), приватний сектор, центральні та місцеві бюджети, а також участь проекту, що становитиме прибл. половину усіх внесків. Громада бере на себе зобов’язання, за сприяння місцевої влади, підтрмувати сталість процесу, щоб надалі отримувати позитивний результат.

Знання і досвід, отриманий після впровадження проекту, буде використано для стратегії подальшого розвитку, а також для фінансування громад в перспективі місцевого розвитку в Україні.

Очікується, що за три роки діяльності Проекту буде реалізовано принаймні 1.000 ініціатив громад для покращення умов їх проживання.

Цільова група та отримувачі
Цільову групу Проекту складають щонайменше 1000 самоврядних організацій громад із сільської місцевості та невеликих міст (із кількістю мешканців до 10.000). Очікується також, що користь від впровадження Проекту отримають органи місцевого самоврядування (на рівні громади, району, області) та місцеві органи виконавчої влади (обласні та районні державні адміністрації), які будуть залучені до реалізації проекту та втілюватимуть громадські ініціативи, спрямовані на поліпшення базової місцевої інфраструктури.

Донори та бюджет
Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми  технічної допомоги ЄС та спів-фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, за підтримки Уряду України. Бюджет проекту складає €13,3 млн. Орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад кожної області - $400.000.

Наші партнери

На місцевому рівні проект співпрацюватиме з громадами-учасницями (самоврядні організації громад, активісти та безпосередні мешканці громад) та місцевими органами влади (сільські, селищні, міські голови та ради, районні ради, районні державні адміністрації).

На обласному рівні будуть установлені партнерські стосунки з обласними державними адміністраціями та обласними радами.

На національному рівні проект співпрацює з усіма зацікавленими центральними органами виконавчої влади (Міністерство економіки, Міністерство регіонального розвитку та будівництва, Міністерство з питань житлово-комунального господарства, Міністерство транспорту та зв’язку, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони навколишнього середовища, Міністерство аграрної політики) та іншими зацікавленими сторонами.

Головним координатором проекту з української сторони є Віце-прем’єр-міністр з питань регіональної політики, містобудування та житлово-комунального господарства.

Партнерські райони та сільради/міськради

powerpoint.gifЗавантажити презентацію Проекту

pdf.gifЗавантажити повний опис Проекту (Додаток 1 до Угоди між Європейською Комісією та Програмою розвитку ООН)