Місцевий розвиток орієнтований на громаду

Відповіді на часті запитання

Для обласних органів влади було б легше виділити офісне приміщення у місцевому ресурсному центрі, який функціонує як неурядова організація. Чому Проект наполягає на отриманні офісного приміщення в обласній адміністрації?

CBA має на меті створити ресурсний центр в рамках обласної адміністрації та навчити щонайменше одного з її працівників використовувати пропаговану Проектом методологію. В такий спосіб обласний орган влади може скористатися інституційною пам’яттю та більш активно використовувати такий ресурсний центр навіть після завершення Проекту. Саме виходячи з таких міркувань Проект CBA наполягає на тому, щоб мати офісне приміщення в обласній адміністрації чи в будь-якому з її відділів, розташованих в інших частинах міста.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Чому б Проекту CBA не перераховувати кошти місцевим органам влади, які потім передадуть ці кошти місцевим громадам?

Проект CBA передбачає пряме виділення коштів Організаціям громад.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Ми багато чули про такі проекти. Надаються кошти гранту, а потім про них просто забувають, ніхто не знає, що з ними сталося. Як Проект CBA може гарантувати широкому загалу належне використання коштів гранту, що надається громаді?

Проект CBA слідкує за дотриманням певних вимог, покликаних гарантувати високий рівень прозорості та підзвітності щодо використання грантових коштів.

По-перше, публічно повідомляється інформація про кошти, які передаються громаді.

По-друге, переказ коштів здійснюється траншами, а це означає, що належне використання попереднього траншу становить обов’язкову передумову для отримання наступного траншу.

По-третє, існує комітет з нагляду за якістю, до складу якого входять представники різних підрозділів, які час від часу перевіряють кількість та якість виконаної роботи. Саме на основі звіту цього комітету і здійснюються переказ наступного траншу.

По-четверте, існує система громадського аудиту, у відповідності до якої члени громади та ключові зацікавлені особи проводять соціальний аудит проекту та надають свій дозвіл на виділення наступного траншу коштів за умови його належного впровадження.

По-п’яте, Проект CBA приділяє особливу увагу інформаційній присутності, а це означає, що до процесу висвітлення діяльності Проекту час від часу залучаються засоби масової інформації, аби належним чином інформувати про виділені Проектом ресурси та результати досягнуті за їх використання. Крім того, на кожному з майданчиків, де впроваджується проект, будуть поставлені вивіски для того, щоб громадяни могли бачити, скільки ресурсів було виділено і яких результатів було досягнуто.

По-шосте, налагоджено систему моніторингу, яка передбачає регулярне відстеження фахівцями Проекту CBA поступу у впровадженні проекту та досягнуті результати.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Хто повинен готувати проектну документацію? Чи сплатить CBA вартість такої підготовки?

CBA очікує, що допомогу Організаціям громади у підготовці технічної документації надаватимуть технічні відділи. За відсутності таких підрозділів громада може скористатися допомогою зовнішніх джерел (організацій фахівців). Вартість послуг такого зовнішнього джерела може бути включена у пропозицію проекту і може сплачуватися або громадою (як частина спільного розподілу витрат), або ж її може сплатити CBA.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

CBA вимагає, щоб організації громади відкривати свій власний рахунок, операції на якому повинні здійснювати довірені особи. Посадові особи, такі, наприклад, як Голови сільської ради, вже користуються довірою громади. Якщо громада вирішить запропонувати, щоб кошти гранту надходили на рахунок сільської ради, чи погодиться на це CBA?

CBA вимагає, щоб організації громади мали свій власний рахунок, і ця вимога є обов’язковою.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

В селах вже існують неурядові та громадські організації. Чи буде Проект підтримувати такі організації, чи підтримуватиме створення нових?

Немає необхідності створювати ще одну організацію громади, якщо така вже існує. Проект CBA після проведення належної оцінки працює за принципом „пересадки” та адаптації вже існуючих організацій.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Обласні/районні органи влади вже визначили проекти та громади, яким надаватиметься підтримка. Також уже були прийняті бюджети. Чи може Проект CBA додати свої кошти для впровадження проектів в громадах?

Проекти слід впроваджувати за чіткого дотримання методології CBA, яка включає таке:
  • мобілізацію громади
  • план розвитку громади
  • розробку проекту, для впровадження в громаді
  • впровадження проекту в громаді
Участь Проекту CBA у фінансуванні вже визначених органами влади місцевих ініціатив спотворює саму ідею Проекту та ставить під сумнів досягнення Проектом запланованих для його впровадження результатів. Ініціатива повинна йти від самої громади, а місцеві органи влади повинні підтримувати її впровадження.  

Проект CBA має забезпечити проходження громадою всіх необхідних процесів для того, щоб отримати визначений рівень фінансування. Отже, оцінку слід завершити до того, як Проект CBA візьме на себе зобов’язання.
Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Як рівноправний партнер обласні органи влади повинні також мати рівне право голосу в процесі відбору районів. Чи передбачено систему спільного прийняття рішень?

Текст угоди про партнерство включає пункт про спільне прийняття рішень.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Громаді може бути складно сплатити 5% вартості проекту. Чи можна, щоб цю суму від імені громади сплатила інша організація?

Участь громади у здійсненні витрат є обов’язковою. Жодна інша організація не може замінити в цьому громаду. Власне, участь у здійсненні витрат сприяє підвищенню рівня причетності членів громади до впровадження проекту та вмотивовує їх на впровадження проекту в майбутньому. Як приклад, члени громад, що беруть участь ПІРК, ЧПВР та МПВСР сплачують від 13% - 40% вартості проектів. Це свідчить про те, що громади зможуть сплатити 5%.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Якою саме буде підтримка Проекту СВА?

50 000 гривень на проект, що здійснюється в рамках однієї громади, до 5 проектів на район або 40 проектів на область. Крім того, надається підтримка в розбудові потенціалу, в тому числі кадрового, яка передбачає проведення тренінгів, поїздки, обладнання тощо.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Якими є часові рамки впровадження проектів в громаді?

Часові рамки впровадження проектів в громадах чітко визначаються в залежності від періоду впровадження проекту CBA та циклу Проекту. Звідси, максимальну кількість строків здачі (тобто дат, після яких виконання проекту вважається завершеним) визначено так:

  • січень 2011 - передача завершених проектів
  • грудень 2010 - впровадження завершених проектів
  • грудень 2009 - схвалення проектів
  • вересень 2009 - завершення стадії розробки проектів
Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Чи є перспективи збільшення суми фінансування проектів громади?

Сума проекту визначена на рівні 50 000 гривень. Для проектів вартістю менш ніж 100 000 гривень сума може складати менше ніж 50 000, тоді як для проектів з вартістю понад 100 000 ця сума становитиме 50 000 грн. Питання щодо можливості впровадження додаткових проектів буде вирішено відразу після завершення процесу відбору громад та по результатам попередньої оцінки розмірів потенційних міні-проектів.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Яка найбільш прийнятна організаційно-правова форма для Організації громади – організація співвласників багатоквартирних будинків, орган самоорганізації населення, кооператив або неурядова організація?

Організаційно-правова форма може бути будь-якою. Головне, щоб вона дозволяла організації громади отримувати надходження на її рахунок та, за необхідності, передавати комунальну власність відповідним підрозділам, надавати платні послуги для отримання прибутку, що надходитиме у формі платні за надані користувачами послуги і буде використовуватися на утримання системи /інфраструктури. Пріоритет надаватиметься базованим у громаді організаціям, таким, наприклад, як органи самоорганізації населення, сільські кооперативи.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

У якій грошовій одиниці обраховується сума початкового гранту – долари США, Євро чи гривня?

У гривнях.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010
 

Які механізми фінансування Проектів з місцевих бюджетів?

Через доручення планів громад до планів місцевого розвитку, паралельне фінансування та угоди
про розподіл витрат.

Останнє оновлення на П'ятниця, 26 листопада 2010